Jupiter 2010


12.09.2010 - 01:29 UT
Celestron C8; Antares 2x APO Balow; DBK21 (RGB) + DMK21 (L=R)02.09.2010 - 01:43 UT
Celestron C11; Antares 2x APO Balow; DBK21 (RGB) + DMK21 (L=R)


02.09.2010 - 03:12 UT
Celestron C8; Baader 8nm Methan Filter; DMK21

 27.06.2010 - 02:33 UT
Selbstbau-Newton 200/1600; Baader Abbe-Balow; DBK21 (RGB) + DMK21 (L=R)


27.06.2010 - 02:52 UT
Selbstbau-Newton 200/1600; Baader Abbe-Balow; Baader U-Filter; DMK21


27.06.2010 - 03:00 UT
Selbstbau-Newton 200/1600; Baader 8nm Methan-Band Filter; DMK2106.06.2010 - 07:33 UT
Celestron C8; Antares 2x APO Balow; DBK21 (RGB) + DMK21 (L=R)


06.06.2010 - 07:52 UT
Celestron C8; Baader 8nm Methan Filter; DMK21